درمنطقه خیرآباد ورامین

 یک حلقه چاه آب شرب جدید الحفردرمداربهره برداری قرارگرفت

درمحدوده خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران یک حلقه چاه آب آشامیدنی جدیدالحفردرمنطقه خیرآباد ورامین پس ازتجهیز،درمداربهره برداری قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی سرپرست اداره آبفای خیرآباد گفت: چاه جدیدالحفرخیرآباد در اراضی روستای ریحان آباد حفر وتجهیز گردیده است.

علی جعفری نسب افزود:پس از حفر چاه نسبت به حصارکشی ونصب اتاقک نگهبانی اقدام گردید ودراین ارتباط نزدیک به دو هزارمترخط انتقال آب تامخزن ذخیره وهزار مترخط انتقال برق نیز اجرا گردیده است.

وی درپایان از آغاز عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید دیگر درخیرآباد خبرداده است وابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح آبرسانی ورعایت الگوی مصرف ازسوی مشترکین محترم شاهد کمترین نارسایی در امرتوزیع وتامین آب شرب در منطقه خیرآباد باشیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید