جلسه ارزیابی فعالیتهای pm در آبفای جنوب شرقی برگزار گردید

طی نشستی با حضور مشاور دفتربهره برداری آبفای استان تهران،معاون نظارت بر بهره برداری آبفای جنوب شرقی و جمعی از مدیران وکارشناسان این حوزه فعالیتهای انجام شده در بخش pm مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران معاون نظارت بر بهره برداری این شرکت گفت: در راستای استقرار نظام جامع نگهداری و تعمیرات در تاسیسات آبرسانی و ارزیابی کمی و کیفی فعالیتهای انجام شده در این بخش جلسه ارزیابی فعالیتهای pm در آبفای جنوب شرقی برگزار شد.

غلامرضا مرادی در ادامه ضمن تشریح فعالیتها و عملکرد آبفای جنوب شرقی استان تهران در بخش تعمیرات و نگهداری سیستمهای آبرسانی، افزود:در این جلسه راهکارهای بهبود فعالیتهای pm مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید