سه کیلومتر خط انتقال و جمع آوری در ورامین در حال اجرا می باشد

عملیات اجرایی 3کیلومتر خط انتقال جهت جمع آوری آب استحصالی از چاهها، در شهرستان ورامین در دست اجرا می باشد.

مدیر آب وفاضلاب ورامین با اعلام این خبر گفت:با هدف افزایش ظرفیت انتقال آب آشامیدنی وبه جهت جمع آوری آب استحصالی از چاههای منطقه کاظم آباد و انتقال آن به مخزن 15 هزار متر مکعبی جمال آباد، 3کیلومتر خط انتقال در ورامین اجرا می شود.

سید عزت ا ... موسوی در ادامه با اشاره به این که خط انتقال مذکور توان آبرسانی به ظرفیت 300لیتر در ثانیه را دارا می باشد، افزود: این خط انتقال از جنس لوله چدن داکتیل و قطر 600میلیمتر بوده ودر حال حاضر دو کیلومتر ازآن اجرا گشته است. ودر آینده با حفر چاه جدید درمنطقه اجرای طرح انتقال آب استحصالی از آن بوسیله این خط امکان پذیر خواهد بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید