مدیرعامل آبفای جنوب شرقی

مجری طرح شهرمحوری شرکت رامنصوب کرد

در شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران مجری طرح شهر محوری معرفی و مشغول به فعالیت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی:مهندس علیرضا کارگری مدیرعامل شرکت با صدور حکمی حمیدرضا زارع کاشانی را به سمت مجری طرح شهر محوری منصوب نمود.

مدیرعامل شرکت دراین حکم ضمن انتصاب آقای زارع کاشانی به سمت مذکور ، از نامبرده استقرار جامع طرح شهرمحوری را مطابق با نظام نامه ابلاغی رئیس مجمع عمومی آبفای استان تهران،خواستار  شد.

/ 0 نظر / 20 بازدید