انتصاب رییس اداره آبفا قیامدشت

 سرپرست اداره آب و فاضلاب شهر قیام دشت طی صدور حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران معرفی و مشغول بکار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران: مهندس منصور جنتی مدیرعامل این شرکت طی حکمی مرتضی علیکاهی را به عنوان  سرپرست اداره آب وفاضلاب شهر قیام دشت معرفی نموده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید