از سوی معاونت مشترکین آبفای جنوب شرقی،

میزان مصرف مشترکین به تفکیک کاربری اعلام شد

میزان مصرف مشترکین آبفای جنوب شرق استان تهران طی سه ماهه پیک مصرف آب (خرداد،تیر،مرداد) به تفکیک کاربری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای جنوب شرقی استان تهران:معاون امور مشترکین این شرکت در خصوص خبر فوق ابراز داشت:با عنایت به آنکه شرکت آب و فاضلاب در کنار وظیفه مهم آبرسانی به شهروندان محترم،وظیفه بررسی تاثیر آموزش ها و برنامه های های فرهنگی و همچنین بررسی  روند افزایش و کاهش مصرف آب و اتخاذ سیاست های مقتضی را نیز بر عهده دارد،معاونت امور مشترکین این شرکت نسبت به میزان مصرفی آب به تفکیک کاربری در ماه های خرداد و تیر و مرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اقدام کرده است.

مهندس خدادادی در ادامه با اشاره به اینکه عمده مشترکین شرکت در قالب کاربری خانگی می باشند اعلام کرد میزان مصرف خانگی سال جاری با توجه به افزایش جمعیت نسبت به سال گذشته در این بخش با میانگین مصرفی 18 متر مکعب تغییری نکرده است.وافزود: با توجه به آمار گرفته شده میزان میانگین مصرف آب در بخش های  ادارات عمومی و دولتی،اماکن مذهبی و تجاری مسکونی بین 2 تا 10 درصد کاهش داشته است.

محمد حسن خدادادی در پایان خبر ابراز داشت که با توجه به افزایش مصرف آب در بخش های تجاری، آب ساختمانی و آب آزاد  امیدواریم با ارائه راهکارهای مناسب و پیگیری اقدامات انجام شده مصرف آب را در جنوب شرق استان تهران به حد مطلوب برسانیم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید