یک حلقه چاه آب شرب در مسکن مهرپاکدشت درمرحله حفاری است

عملیات حفاری یک حلقه چاه آب آشامیدنی در مسکن مهر 12هزار واحدی شهرستان پاکدشت در حال اجرا ست.

معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران با بیان مطلب فوق،اظهارداشت: تامین آب شرب مورد نیاز ساکنین مسکن مهر تحت پوشش شرکت یکی از اهداف و اولویتهای برنامه کاری شرکت می باشد که درهمین راستا یک حلقه چاه دیگر در مسکن مهر امام رضا شهرستان پاکدشت درحال حفاری و این عملیات  پیشرفت خوبی داشته است.

سهراب عامری شهرابی درادامه افزود: از ابتدای ساخت مسکن مهر پاکدشت تاکنون شرکت آبفای جنوب شرقی چهار حلقه چاه در این مجتمع حفر نموده و با اتمام مرحله حفاری این یک حلقه،تعداد چاههای موجود به پنج حلقه می رسد.

وی همچنین درپایان توضیح داد:چاههای حفر شده در مسکن مهر پاکدشت از آبدهی مناسبی برخوردار می باشند و امیداوریم با حفر این چاهها نسبت به تامین آب مجتمع مذکور با مشکلی روبرو نشویم.

/ 0 نظر / 4 بازدید