عملکرد یک سال اخیر آبفای قیام دشت تشریح شد

مجموعه اقدامات آبرسانی انجام شده در شهرک قیام دشت یکی از مناطق تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران  طی یک سال اخیر تشریح شد.

رئیس اداره آبفای قیام دشت گفت:در حالی که در سال های گذشته یکی از معضلات و مشکلات مردم قیام دشت بی آبی  و کم آبی در فصل تابستان و حتی زمستان بود، شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران پس از تحویل گیری این منطقه پرجمعیت ،با اقدامات اساسی توانسته است رضایت مردم ومسئولین آن را در مرتفع نمودن مشکلات آبرسانی بدست آورد.

مرتضی علیکاهی در خصوص تامین آب این شهرک گفت:افزایش دوحلقه چاه و تجهیز و راه اندازی آنها،خارج نمودن 3حلقه چاه تزریق مستقیم از شبکه شهرو اتصال به مخزن،نصب دیزل ژنراتور در برخی از چاههایی که در مواقعی دچار قطع برق می شوند از اهم اقدامات بوده است.

وی در ادامه افزود:اجرای بیش از 5150متر لوله گذاری جهت اجرای خطوط انتقال آب و اصلاح شبکه آبرسانی،نصب 18عددشیر تخلیه و 1800رشته انشعاب جدید،نصب و مرئی نمودن 120عدد شیرخط در اقطار مختلف و تعویض 1100دستگاه کنتورهای از کار افتاده موجب شد تا آمار امداد و حوادث این شهرک به شدت کاهش پیداکند.

/ 0 نظر / 3 بازدید