مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی خبرداد

اجرای 77کیلومتر شبکه جمع آوری و 5/3 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در شهرهای تحت پوشش

عملیات اجرایی طرح جمع آوری ،تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران درحال اجرا می باشد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی مهندس منصور جنتی مدیرعامل این شرکت ضمن بیان مطلب فوق،اظهارداشت:در راستای جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی ،جمع آوری و تصفیه فاضلاب براساس تکنولوژی روز عملیات اجرای طرح فاضلاب از الویت های این شرکت محسوب می شود که به همین منظور مطالعات لازم از چند سال گذشته انجام شده و بلافاصله در پی اختصاص بودجه اولیه از محل سفر ریاست محترم جمهوری و طرحهای ملی عملیات اجرایی طرح شروع گردیده است.

مهندس جنتی درادامه با تاکید براین که اجرای طرح فاضلاب ضرورتی زیست محیطی است،افزود:طی یک سال گذشته 36کیلومتر شبکه جمع آوری در اقطار 200تا630 میلی متر در شهرهای ورامین،پیشوا،قرچک انجام گردیده که با مجموع عملکرد سالهای گذشته، طول شبکه جمع آوری فاضلاب انجام شده به 77کیلومتر رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب فاضلاب جنوب شرقی استان تهران با اشاره به این که 5/3کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب با لوله گذاری هایی در اقطار 1000تا 1600نیز در شهرهای زیر مجموعه نیز اجرا گشته،که امیدواریم با تامین اعتبار فعالیت چشمگیر پروژه ها همچنان ادامه داشته باشد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید