کشف انشعاب غیر مجاز لوله آب به قطر 110میلی متر در پیشوا

یک رشته انشعاب آب غیر مجاز با لوله ای به قطر 110میلی متر در شهر پیشوا شناسایی و قطع گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر امور آبفای پیشواگفت:یک رشته انشعاب آب غیر مجاز با  لوله ای به قطر 110میلی متری که ازمنطقه شبکه توزیع آب شهری این امور خارج بوده و بیش از 30درصد آب تولیدی یک حلقه چاه در منطقه کهنگ را به صورت غیر مجاز مصرف می نموده است که پس از شناسایی،قطع گردیده است.

علیرضا منصوری افزود: این انشعاب غیر مجاز  به بیش از 30واحد تفریحی ، کشاورزی و تولیدی آبرسانی می کرده  که پس از قطع نمودن آن مشکل کم آبی و افت فشار  بعضی از مناطق تحت پوشش آبرسانی این امور رفع گردید.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید