درمحدوده شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران

عملکرد اداره آب و فاضلاب باقرآباد تشریح  شد

عملکرد اداره آب وفاضلاب باقرآباد یکی از مناطق تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی چهارماه نخست سال جاری تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای جنوب شرقی استان تهران رئیس اداره آبفای باقرآباد گفت: طی چهار ماه اول سال جاری بیش از دوکیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در  باقرآباد انجام گرفته که با اجرای این طرح آبرسانی شکستگی و حوادث در شبکه توزیع آب شهری کاهش یافته و فشار آب نیز به حد متعادل رسیده است.

علی ولی بغدادی افزود: در منطقه باقرآباد  به دلیل رشد جمعیت  ساخت و ساز شهرک های مسکونی بسیاری انجام می شود که نیاز به آبرسانی دارند و در همین راستا نزدیک به 5/1کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی  از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه  طی چندین عملیات لوله گذاری جداگانه انجام شد.

وی همچنین اظهار داشت:در چهار ماه نخست سال جاری همزمان با اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در باقرآباد  بیش از 140رشته انشعابات فرسوده مشترکین اصلاح وبازسازی شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید