در راستای ارتقای کیفیت آبرسانی شهر ورامین چهار کیلومتر توسعه و اصلاح در سطح شهر ورامین انجام شد
با اصلاح و توسعه چهار کیلومتر شبکه توزیع آب درشهر ورامین کیفیت آبرسانی به مشترکان شهر به شکل قابل توجهی بهبود پیداکرد. 
مدیر امور آب وفاضلاب ورامین با اعلام خبر فوق اظهار داشت:به منظور  اصلاح ونوسازی بخشی از شبکه فرسوده وقدیمی شهر ورامین جهت جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی و کاهش آمار حوادث و اتفاقات بیش از 3هزار متر شبکه توزیع آب شهری در نقاط مختلف شهر در جریان چند عملیات اجرایی جداگانه اصلاح ونوسازی شد.
سید عزت ا..موسوی در ادامه توضیح داد:با عنایت به روند روبه رشد جمعیت در شهر ورامین و ایجاد شهرک های مسکونی جدید شبکه آبرسانی نیز  می بایست توسعه یابد که در همین راستا نزدیک به یک کیلومتر لوله گذاری جدید در مناطق توسعه یافته ورامین انجام شد تا ساکنین این مناطق نیز از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شوند.
وی افزود: همزمان با اصلاح وتوسعه شبکه آبرسانی شهرورامین 1600فقره از انشعابات فرسوده آب نیز اصلاح و نوسازی شد.
/ 0 نظر / 3 بازدید