در محدوده آبفای جنوب شرقی کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم شهر قرچک ارتقا یافت

با اجرای چند طرح آبرسانی در قرچک کیفیت آبرسانی در این شهر ارتقا پیدا نموده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر آبفای قرچک در این خصوص گفت:با هدف خدمات رسانی مطلوبتر،تامین آب و ارتقای کیفیت آبرسانی، سالانه خدماتی نظیر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی،اجرای خطوط انتقال آب و حفرچاه آب آشامیدنی ازسوی شرکت آب و فاضلاب به مردم ارائه می شود.

علیرضا علیکائی در ادامه افزود:از ابتدای سال جاری تاکنون به منظوراصلاح و استاندارد سازی شبکه توزیع آب شهری قرچک نزدیک  به چهار کیلومتر از شبکه های قدیمی و فرسوده آبرسانی از مدار بهره برداری خارج  و لوله هایی با قطر و جنس مناسب جایگزین شدند.

وی همچنین اظهار داشت: یکی دیگر از اقداماتی که  به منظور تامین آب شرب مورد نیاز مردم شریف قرچک در سال جاری انجام شده حفر،تجهیز و بهره برداری از یک حلقه چاه آب بوده است.

علیکائی در پایان به دیگر فعالیتهای آبرسانی صورت گرفته در شهر قرچک اشاره کرده که می توان از 1240متر لوله گذاری جهت توسعه شبکه آبرسانی، اجرای خطوط انتقال آب،اصلاح انشعابات فرسوده مشترکین و هچنین تعویض کنتورهای از کار افتاده نام برد.

/ 0 نظر / 3 بازدید