طی یک ماه گذشته در آبفای جنوب شرقی انجام شد

اجرای اصلاح شبکه آبرسانی در برخی از مناطق شهری پیشوا

طی یک ماه گذشته با اجرای چندین عملیات لوله گذاری در خیابانهای شهرستان پیشوا هزار و دویست متر اصلاح شبکه آبرسانی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر آبفای شهرستان پیشوا گفت: با مشاهده هدر رفت آب در بخشی از مناطق شهری و به تبع آن افت فشار شبکه توزیع آب شهری مراتب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

مرتضی علیکاهی در ادامه توضیح داد: با بررسی های بعمل آمده مشخص گردید وجود بعضی از لوله های قدیمی و فرسوده در شبکه توزیع  سبب بروز مشکلات و افزایش آمار حوادث و شکستگی می شود و به همین منظور اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی در دستور کار این امور قرار گرفت.

وی افزود: با اجرای چندین عملیات لوله گذاری در خیابانهای آزادگان،مالک اشتر، پانزده خرداد و استقلال و همچنین منطقه کهنگ هزارو 200متر از لوله قدیمی و فرسوده از مدار بهره برداری خارج و لوله هایی با قطر و جنس مناسب جایگزین شدند.

علیکاهی همچنین خاطرنشان کرد: همزمان با اصلاح شبکه آبرسانی در پیشوا، تمامی انشعابات فرسوده ای که در در مسیر این پروژه قرار داشتند، نوسازی و اصلاح شدند.

/ 0 نظر / 4 بازدید