در آبفای جنوب شرقی استان تهران عملکرد دفتر آموزش ومنابع انسانی تشریح شد

عملکرد دفتر آموزش ومنابع انسانی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی یک سال اخیر تشریح گردید.

سرپرست دفترآموزش ومنابع انسانی این شرکت گفت:در راستای ارتقای سطح علمی وآموزشی بخش کارگری و آشنایی همکاران واحد پست وامداد با روشهای نوین بهره برداری برای اولین بار آموزش دوره کارگری در رشته های انشعابات آب شهری،نصب وتعمیرات خطوط لوله آب،شیرآلات واتصالات شبکه، آشنایی باسیستم های توزیع وانتقال و جوشکاری پلی اتیلن دوره آموزشی در شرکت آبفای جنوب شرقی برگزار گردید.

افشین خدابخشی پورباریکی درادامه توضیح داد: به لحاظ اهمیت و حساسیت ویژه اجرای  پدافند غیر عامل در تاسیسات آبرسانی و سیاست گذاری مدیریت بحران یک دوره آموزشی پدافند غیر عامل با حضور استادان متخصص دراین بخش، تشکیل شد.

وی در بخشی از سخنان خود به اقدامات دیگر صورت گرفته در دفتر آموزش ومنابع انسانی اشاره کرد که می توان از تهیه وتکمیل شناسنامه های آموزشی،تهیه چارت تشکیلاتی جدید و ابلاغ به معاونتهای مربوطه،برگزاری دوره آموزشی طرح سلمان ویژه مدیران و تهیه شرح وظایف پستها و مشاغل به تفکیک معاونتها نام برد.

/ 0 نظر / 4 بازدید