همایش بانوان خانه دار قرچک با هدف اصلاح الگوی مصرف آب در خانواده ها،در سالن شهید ستاری این شهر برگزار شد.

 

 

به گزارش ستاد برگزاری همایش بانوان مبلغه و خانه دار، این همایش یکی دیگر از اقدامات فرهنگی است که روابط عمومی شرکت آب وفضلاب جنوب شرقی استان تهران به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در خانواده با توجه به نقش واهمیت زنان در جامعه برگزارنموده است.

بنابراین گزارش در این همایش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران با خیر مقدم گفتن و قدردانی از حضور بانوان مبلغه و خانه دار طی سخنانی ضمن ارائه عملکرد این شرکت با بیان اطلاعات مربوط به وضعیت بارندگی در مقیاس جهانی،کشوری و منطقه ای ومحدودیتهای تامین آب و مباحث اقتصادی در محدوده تحت پوشش با توجه به رشد جمعیت و مهاجرت ،برداشت بی رویه و افت سطح آبهای زیرزمینی ،سرانه تولید ومصرف را دراین منطقه فراتر از میانگین کشوری اعلام کرد.

 مهندس نوذری پور درادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ وجلوگیری از آلودگی آن در احادیث و روایات و حفظ کرامت آب نزد ایرانیان باستان برنامه وفعالیتهای فرهنگی انجام شده درشرکت متبوع خود به منظور اصلاح الگوی مصرف آب با اشاره به سالی که به همین نام نامگذاری شده گفت:مصرف صحیح و بهینه از آب وظیفه شرعی و انسانی همگان است و همکاری همه به ویژه بانوان مبلغه و خانه دار دراین امر فرهنگی می تواند تاثیر شگرفی در این زمینه داشته باشد.

گفتنی است در پایان این همایش مهندس نوذری پور به پرسش برخی از حاضرین پاسخ داد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید