تقدیر فرماندار پیشوا از مدیر امور آبفای این شهرستان

فرماندار شهرستان پیشوا با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از خدمات و تلاش های مجدانه علیرضا منصوری مدیرامور آبفای پیشوا قدر دانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی : بهرام ستاری فرماندار شهرستان پیشوا از مدیر آب وفاضلاب این شهرستان در خصوص تامین آب بهداشتی،پیگیری شبانه روزی طرحهای عمرانی و تعامل سازنده با ادارات ودیگر  نهادها  تقدیرنمود.

در ادامه این گزارش آمده است مهندس پرورش مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان تهران نیز با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی خواستارشد تا به نحو شایسته ای از زحمات نامبرده تقدیر و تشکر گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید