ارزیابی عملکرد پایگاه بسیج آبفای جنوب شرقی

طی نشستی فعالیتها و عملکرد یک سال گذشته پایگاه بسیج شهدای پانزده خرداد ورامین شرکت آبفای جنوب شرقی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه بسیج آبفای جنوب شرقی : این ارزیابی که با حضور فرمانده پایگاه بسیج آبفای استان تهران و معاونین وی انجام شد فعالیتهای پایگاه بسیج شرکت در بخشهای مختلف شامل آموزش،نیروی انسانی، فرهنگی و تربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه فرمانده بسیج شرکت طی سخنانی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین،به گزارش عملکرد یکساله پرداخت و اظهار داشت: اهم فعالیتها در این پایگاه با توجه به مشکلات کمبود آب مدیریت مصرف است و در این راستا اقدامات مطلوب و مثبتی انجام شد که می توان به برگزاری اولین سوگواره آب و عاشورا  اسفندماه سال گذشته اشاره کرد.

مرتضی فخاری در ادامه فعالیتهایی که در حوزه های مختلف پایگاه بسیج شهدای پانزده خرداد شهرستان ورامین انجام شد را تشریح کرد.

در ادامه این نشست فرمانده پایگاه بسیج آبفای استان تهران ضمن ابراز رضایت از عملکرد پایگاه شرکت خواستار ادامه این روند شد.

/ 0 نظر / 21 بازدید