در محدوده آبفای جنوب شرقی انجام شد حفر،تجهیز و راه اندازی3حلقه چاه آب در مسکن مهر پاکدشت

در محدوده شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران 3حلقه چاه آب آشامیدنی در مجتمع مسکونی مهر شهرستان پاکدشت حفر،تجهیز ودر مدار بهره برداری قرار گرفته اند.مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی در این خصوص گفت: در راستای اجرای اهداف سیاست های دولت خدمت گذار وبه منظور تامین آب آشامیدنی ساکنین مجتمع مسکونی مهرشهرستان پاکدشت 3حلقه چاه آب در این منطقه حفر و راه اندازی شد.

مهندس منصور جنتی در ادامه با اشاره به این که تامین آب آشامیدنی  وآبرسانی به مجتمع مذکور در الویت دستور کاری شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی قرار دارد،اظهار داشت:تمامی چاههای حفر شده در مسکن مهر پاکدشت تجهیز و وارد مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی در پایان افزود: به منظور اجرای طرح پدافند غیرعامل وموارد حفاظتی در تاسیسات آبرسانی مسکن مهر پاکدشت محوطه دو حلقه از چاههای حفرشده فنس کشی و محصور گشته وجهت روشنایی نیز از پروژکتور خورشیدی استفاده شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید