در محدوده آبفای جنوب شرقی

دو حلقه چاه جدید در قیامدشت راه اندازی شد

در محدوده شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران دو حلقه چاه جدید در قیامدشت پس از حفر و تجهیز در مدار بهره برداری قرار گرفتند.

سرپرست اداره آب وفاضلاب قیامدشت گفت:به منظور تامین آب آشامیدنی شهروندان محترم قیامدشت،افزایش تولید و لزوم آینده نگری در تامین این مایه حیاتی دو حلقه چاه جدید در قیامدشت راه اندازی گشته و به شبکه توزیع آب شهری متصل گردیدند.

مرتضی علیکائی افزود:در حال حاضر با حفر و راه اندازی این دو حلقه چاه،تعداد چاههایی که در قیامدشت از زمان تحویل گیری از سوی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران حفر،تجهیز و راه اندازی گردیدند به چهار حلقه رسیده است و امید واریم هیچگونه مشکلی در تامین آب منطقه بوجود نیاید.

وی در خصوص مشخصات فنی چاههای مذکور گفت:هریک از این چاهها به شیوه روتاری حفر گشته و ازعمق و آبدهی خوبی برخوردار می باشند.  

/ 0 نظر / 4 بازدید