با اجرای چند طرح آبرسانی در منطقه یبر شهرستان پاکدشت

 کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم این شهرک ارتقا پیدا نمود

با هدف ارتقای کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم شهرک یبر پاکدشت چندین طرح آبرسانی دراین منطقه اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران رئیس اداره آبفای یبر دراین خصوص گفت: در راستای افزایش کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی ساکنین شهرک یبر مخازن ذخیره موجود، کاملاً تخلیه و پس از آن شستشو و گندزدایی گردیدند.

علی وحدانیان در ادامه توضیح داد:عملیات اتصال خط انتقال 300 میلیمتری به شبکه های آبرسانی کوچه های نیایش 3الی 16از دیگر اقداماتی است که به منظور تقویت فشار آب انجام شده است.

وی همچنین اظهار داشت: یکی دیگر از طرحهای آبرسانی  که در شهرک یبر اجرا شد اصلاح و استاندارد سازی 300فقره از انشعابات فرسوده مشترکین می باشد که با اجرای این طرح از هدر رفت آب جلوگیری می شود.

وحدانیان در پایان به بخش دیگری از اقدامات آبرسانی انجام شده در این شهرک اشاره کرد که می توان  عملیات  اجرایی دو مورد سه راهگیری در خطوط انتقال ، کشف و قطع شش فقره انشعاب آب غیر مجاز و نصب یک دستگاه شیر آتش نشانی نام برد.

/ 0 نظر / 3 بازدید