مدیر آبفای شهرستان پیشوا عملکرد این امور را تشریح کرد

مدیرامور آب وفاضلاب شهرستان پیشوا  اقدامات آبرسانی انجام شده  در این شهر را  از ابتدا تا پایان مهره ماه سال 91تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران علیرضا منصوری  گفت: به منظور اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در شهر پیشوا طی چند عملیات اجرایی جداگانه نزدیک به 3کیلومتر لوله گذاری انجام شده است.

منصوری در ادامه به اهم فعالیتهای صئورت گرفته در حوزه مشترکین اشاره کردو از واگذاری 785رشته انشعاب ، تصحیح 146 مورد قراد،واگذاری انشعابات خاص شامل دانشگاه آزاد و مجتمع 120واحدی محمودیان،قطع انشعابات غیر مجاز، اصلاح قریب به 500فقره قبوض آب بهای مشترکین و تعویض کنتورهای از کار افتاده نام برد.

وی همچنین اظهار داشت:در راستای تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان پیشوا یک حلقه چاه حفر،تجهیز و در مدار بهره برداری قرار گرفت که کیفیت آبدهی آن مناسب می باشد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید