پانزده کیلومتر لوله گذاری جدید در شهر ورامین اجرا شد

از ابتدای سال جاری تا کنون 15کیلومتر لوله گذاری جهت اجرای طرح های آبرسانی در شهر ورامین انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیرامور آبفای ورامین گفت:طی 8 ماهه امسال 15کیلومتر لوله گذاری در بخش آب شهر ورامین جهت اجرای طرح های اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی و همچنیین اجرای خطوط انتقال آب صورت گرفته است.

سید عزت ا...موسوی در ادامه توضیح داد:5/7کیلومتر از این لوله گذاریها جهت اصلاح شبکه آبرسانی،نزدیک به دوکیلومتر در بخش توسعه شبکه آبرسانی و شش کیلومتر نیز جهت اجرای خطوط انتقال آب به شهرورامین، انجام شده است.

وی اظهار داشت:لوله هایی که جهت اجرای توسعه واصلاح شبکه بکارگیری شده از جنس پلی اتیلن و بین 90 تا 300میلیمتر قطر داشته و همچنین در بخش خطوط انتقال از لوله هایی استفاده شده که بیشتر از جنس چدن داکتیل و در اقطار 400 تا1000میلمتر بوده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید