طی صدور حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آبفای جنوب شرقی

سرپرست اجرایی پروژه های مسکن مهر شرکت معرفی و مشغول به کارشد

در شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران سرپرست جدید پروژه های مسکن مهر معرفی و  مشغول به کار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی  مهندس منصور جنتی  مدیر عامل این شرکت با صدور حکمی  علیرضا منصوری را به عنوان سرپرست پروژه های آبرسانی مسکن مهر شرکت منصوب نمود.

/ 0 نظر / 4 بازدید