با طرحی نو از مروجین آبفای جنوب شرقی استان تهران

صرفه جویی در مصرف آب به زبان انگلیسی در آموزشگاههای زبان ورامین تدریس می شود.

برای اولین بار از سوی مروجین شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران کتاب 40روش صرفه جویی در مصرف آب به زبان انگلیسی در آموزشگاههای زبان شهرستان ورامین تدریس می شود.

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران گفت: با عنایت به این که خلاقیت و استفاده از شیوه های جدید و پیشرفته درامر آموزش تاثیر بسیار مطلوبی بر مخاطب می گذارد در همین راستا کتاب 40روش صرفه جویی در مصرف آب برای اولین بار در آموزشگاههای زبان ورامین در پایه های کودک و نوجوان تدریس می شود.

سعید محمدیان در ادامه افزود: در این روش آموزشی سعی شده است با بکارگیری مطالب نوشتاری و تصویری،به کودکان ونوجوانان که از آمادگی ذهنی و فکری بیشتری در زمینه یادگیری و تاثیر پذیری برخوردار می باشند شیوه های صحیح مصرف آب  آموزش داده شود.

وی اضافه نمود:با توجه به سپری شدن فصل گرما و طبق هماهنگی های بعمل آمده با مدیران آموزشگاههای زبان،از اول تابستان سال جاری تدریس این کتاب آغاز شده است.

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای جنوب شرقی  همچنین خبر از برگزاری آزمون پایان ترم  برای زبان آموزان داده است وبیان داشته که به نفرات برتر جوایز نفیسی نیز اهدا خواهد شد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم