طی چهار ماهه نخست سال جاری هشت حلقه چاه آب آشامیدنی در حوزه خدماتی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران حفر شد

طی چهار ماهه نخست سال جاری هشت حلقه چاه آب آشامیدنی در سطح شهرهای تحت پوشش حوزه خدماتی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران حفر ، تجهیز و راه اندازی شد.معاون مهندسی و توسعه  شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران با اعلام خبر فوق اظهار داشت : حفر، تجهیز و راه اندازی چاه آب آشامیدنی همواره جزء برنامه های شرکت آب و فاضلاب است چرا که از یک سو به دلیل رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا و از سوی دیگر کاهش کیفیت و سطح آبدهی تعدادی از چاه ها ، حفر ، تجهیز و راه اندازی و جایگزینی چاه های با کیفیت مناسب اجتناب ناپذیر است.سهراب عامری شهرابی افزود: با توجه به مطالعات انجام گرفته در حوزه خدماتی شرکت آبفای جنوب شرقی و تجربیات سال های گذشته حفر ، تجهیز و بهره برداری از 23 حلقه چاه در برنامه سال جاری شرکت قرار دارد که از این تعداد در چهار ماه اول امسال هشت حلقه حفر ، تجهیز و وارد مدار بهره برداری شده است.وی در خصوص مشخصات چاه های حفر شده گفت : با توجه به کاهش شدید بارندگی و افت سطح آبدهی چاه ها عمقچاه های حفر شده بیش از 200 متر بوده و به دلیل جنس زمین غالبا به روش دورانی حفر شده اند.


/ 0 نظر / 3 بازدید