طرح انتقال آب به زون فشاری کاظم آباد ورامین در حال اجراست

طرح انتقال آب به زون فشاری کاظم آباد ورامین شامل احداث 30هزار متر مکعب مخزن، حفر وتجهیز 8حلقه چاه و 16کیلومتر خطوط انتقال می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر امور آبفای ورامین ضمن اعلام خبر فوق افزود:در راستای خدمات رسانی مطلوبتر و ارتقای کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم شهر ورامین طرح انتقال آب به زون فشاری کاظم آباد ورامین در حال اجراست.

سیدعزت ا...موسوی در ادامه توضیح داد:در حال حاضر چهار کیلومتر خطوط انتقال با لوله چدن داکتیل 800 میلیمتری و 3 کیلومتر خطوط جمع آوری با استفاده از لوله های پلی اتیلن و چدن داکتیل 200تا800 میلیمتری، 15هزارمترمکعب مخزن ذخیره سازی و حفر و تجهیز 4حلقه چاه  جهت اجرای طرح انتقال آب به زون فشاری کاظم آباد اجرا گردیده است.

وی همچنین اظهار داشت:با اعتبارات تخصیص داده شده تا پایان سال جاری بخشهای دیگری از این پروژه اجرا خواهد شد و احداث 15هزار مترمکعب مخزن و حفر وتجهیز 4حلقه چاه در سال آتی انجام می شود.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید