کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

در زمینه ساخت و تجهیز آزمایشگاه و کنترل کیفیت و بهداشت آب

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در بین شرکت های آب و فاضلاب شهری  در زمینه ساخت و تجهیز آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب ، کنترل و کیفیت بهداشت آب،موفق به کسب رتبه برتر در سال 90 شد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران توانسته است با ساخت و تجهیز آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب که نقش بسزایی در پایش و کنترل کیفیت عامل های تاثیرگذار بر سلامت مصرف کنندگان دارد،در گروه شرکت های برتر در زمینه کنترل و کیفیت بهداشت آب قرار بگیرد.

در ادامه گزارش آمده است:دکترحمیدرضا تشیعی،معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ارسال نامه ای این موفقیت را به مجموعه همکاران آن شرکت و به ویژه واحد کنترل و کیفیت بهداشت آب تبریک گفته است.

/ 0 نظر / 4 بازدید