تجهیز و راه اندازی چهار حلقه چاه در شهرهای جنوب شرق استان تهران

  عملیات تجهیز چهار حلقه چاه آب آشامیدنی در شهرهای جنوب شرق استان تهران به پایان رسیده و این چاهها پس از تجهیز، راه اندازی گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی معاون نظارت بربهره برداری این شرکت گفت: به منظور افزایش تولید آب و پاسخگویی به نیاز روز افزون مشترکین به این مایه حیاتی چهار حلقه چاههای جدید الحفر پس از تجهیز در مدار بهره برداری قرار گرفتند و به شبکه توزیع آب شهری متصل گشتند.

غلامرضا مرادی در ادامه با اشاره به این که  میزان آبدهی چاههای مذکور از کیفیت مطلوبی برخوردار می باشد،افزود: از مجموع چهار حلقه چاه تجهیز شده دو مورد آن در منطقه باقرآباد، یک حلقه در شهرک حصار امیر پاکدشت و دیگری در شهرک قیام دشت تجهیز و راه اندازی گردیدند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید