اجرای طرح های آبرسانی  در شریف آباد

به مجتمع مسکونی شن زار و حفر یک حلقه چاه آب

در شهر شریف آباد یکی از شهرهای تحت پوشش خدماتی  شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران چندین طرح آبرسانی اجرا شد.

رئیس اداره آبفای شریف آباد گفت: در راستای خدمات رسانی مطلوبتر و ارتقای کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم شهر شریف آبادچندین طرح آبرسانی نظیر حفرچاه،اجرای خط انتقال، توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی در این شهر اجرا شده است

مصطفی فخاری افزود: باهدف افزایش تولید آب آشامیدنی و پاسخگویی به  نیاز جمعیت روبه رشد شهرشریف آباد در خصوص تامین آب،یک حلقه چاه دراین شهر حفر گردیده و آزمایش پمپاژآن نیز انجام شده است .

وی در خصوص آبرسانی به مجتمع مسکونی شن زار توضیح داد:به منظور دسترسی ساکنین شهرک مذکور به آب آشامیدنی 1500متر خط انتقال آب و 400متر عملیات توسعه شبکه آبرسانی اجرا شده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید