در راستای ارتقای کیفیت آبرسانی در شهر فرون آباد انجام شد

5/1 کیلومتر خط انتقال و هشتصد متر توسعه شبکه آبرسانی

در شهر فرون آباد یکی از شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران عملیات اجرایی یک و نیم کیلومتر خطوط انتقال آب وهشتصد متر توسعه شبکه آبرسانی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی سرپرست اداره آبفای فرون آباد گفت:به منظور انتقال آب چاه جدید الحفر  به مخزن یک هزار متر مکعبی فرون آباد 5/1کیلومتر خط انتقال آب در این شهر اجرا شده است.

علیرضا منصوری در ادامه توضیح داد: با عنایت به  رشد جمعیت در شهر فرون آباد که توسعه فضای شهری و ساخت شهرک های مسکونی نوساز را درپی دارد شبکه آبرسانی نیز باید توسعه یابد که در همین راستا جهت در اختیار قرار دادن آب آشامیدنی به ساکنین شهرک های نوساز هشتصد متر لوله گذاری جهت اجرای توسعه شبکه آبرسانی در این شهر انجام گردید.

/ 0 نظر / 4 بازدید