در محدوده آبفای جنوب شرقی

چاه شماره 3پیشوا به شبکه آبرسانی متصل شد

با اجرای 600 متر خط انتقال آب، چاه شماره 3 شهرستان پیشوا در مدار بهره براری قرار گرفت .

مدیر آبفای پیشوا در این خصوص گفت: عملیات خط انتقال این چاه با اجرای ششصد متر لوله گذاری انجام شده است که آب استحصالی از این چاه به مخزن دوهزار متر مکعبی پیشوا انتقال و پس از کلر زنی وارد شبکه توزیع آب شهری می شود .

علیرضا منصوری درادامه با اشاره به این که چاه مذکور طی سالهای اخیر به دلیل نداشتن معبر، بهره برداری نگردیده بود،افزود: کلیه مراحل اجرای پروژه خط انتقال و بهره برداری از این چاه با تلاش و همت کارکنان امور آبفای پیشوا و بصورت امانی اجرا شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با وارد مدار شدن چاه مذکوربه شبکه توزیع آب شهری پیشوا، شبکه آبرسانی شهر از فشار متعادل و مطلوب برخوردار شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید