بازدید مدیرعامل آبفای جنوب شرقی از امور آب وفاضلاب شهرستان ورامین

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران با حضور در امور آب وفاضلاب شهرستان ورامین از نزدیک روند ارائه خدمات اداری مشترکین به شهروندان محترم و اداره پست امداد را بازدید نمود.

در ابتدای این بازدید مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی طی سخنانی اظهار داشت: خدمات رسانی به مردم وسرعت در اجرای آن باید در سرلوحه برنامه کاری تمام همکاران مجموعه آب وفاضلاب باشد و پاسخگویی به مشترک در تمام وقت اداری موجب تعالی شرکت است،چرا که رضایت باریتعالی در رضایت خلق خدا می باشد.

در ادامه مهندس منصور جنتی با حضور در سامانه122،دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی وحوزه معاونت درآمد وامور مشترکین شرکت مستقر دراین امور نیز بازدیدکرد ودر خصوص مسایل کاری و اهداف سازمانی با مدیران مربوطه به گفتگو پرداخت و اجرای دستور العمل و برنامه های کاری شرکت را به آنان تاکید نمود.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی در پایان این بازدید ضمن ابراز رضایت ازعملکرد کارکنان واحدهای ذکر شده، خواستار برنامه ریزی درست در راستای نیل به اهداف عالی شرکت راشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید