هزار و دویست متر خط انتقال آب در خیر آباد ورامین در دست اجراست

عملیات اجرایی لوله گذاری خط انتقال آب خیرآباد ورامین به طول 1200 متر در حال اجرا می باشد.

سرپرست اداره آب و فاضلاب خیر آباد گفت : به منظور انتقال آب ذخیره شده در مخزن  پنج  هزار  متر مکعبی به منطقه جنوبی و افزایش ظرفیت انتقال آب به شبکه توزیع شهری خیر آباد هزار و دویست متر  خط  انتقال چدن داکتیل در مسیر اصلی خیابان تهران –ورامین در حال احداث می باشد.

علی جعفری نسب در ادامه توضیح داد :با اجرای این طرح آبرسانی در منطقه خیر آباد ورامین ضمن ارتقای کیفیت آبرسانی و جلب رضایت مشترکین ،تقویت فشار آب در شبکه توزیع آب شهری مطلوبتر خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید