مانور شیرخط های اصلی  شبکه توزیع آب شهرک یبر

در منطقه یبر شهرستان پاکدشت مانور شیرخط های اصلی شبکه آبرسانی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران سرپرست آبفای منطقه مذکور گفت: با توجه به اختلاف ارتفاع حدود 70متری شمال و جنوب شهرک یبر توزیع مناسب آب شرب برای شهروندان محترم با مشکلاتی مواجه بود.

محمدرضا رمضان زاده در ادامه توضیح داد: در راستای ارتقای کیفیت آبرسانی و همچنین توزیع مناسب و کنترل فشار آب مانورهای شیرخط های اصلی بطور دقیق و با دقت انجام گرفت.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تنظیم فشارشبکه و توزیع مناسب آب رضایت مشترکین راجلب نمائیم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید