طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی آبفای جنوب شرقی استان تهران در فهرست آثار برگزیده نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری  صنعت آب و فاضلاب قرار گرفت

9 طرح پژوهشی و تحقیقاتی تهیه شده از سوی مهندسین شرکت آبفای جنوب شرقی در لیست آثار برگزیده  نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری  صنعت آب وفاضلاب کشور قرار گرفت. که در نهایت  از کل  این آثار تعداد 3 پژوهش تحقیقاتی به عنوان آثار نهایی برگزیده و پوستر شده نمایشگاهی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی پروژه تحقیقاتی محققین این شرکت که در سه بخش مدیریت فشار درشبکه توزیع آب شهری ، بررسی عملکرد صافی های تند  با تکیه بر شاخص تعداد و اندازه ذرات و کدورت خروجی از صافی ها وهمچنین طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب خاورشهر بوده است که درنخستین نمایشگاه توانمندی های بهره برداری صنعت آب و فاضلاب مورد تقدیر صاحب نظران علم و دانش این صنعت قرار گرفت.                                                                                                     

در ادامه این گزارش آمده است این طرح های تحقیقاتی به همت و تلاش مهندس غلامرضا مرادی و مهندس محمد فرشید خسرو بخش ، سرکار خانم الهام ذالنوری، حسین آسفی و مهدی جعفری تهیه شده است.       

                                                                                          

/ 0 نظر / 6 بازدید