اساتیدشیمی دبیرستان های قرچک

از سامانه آب شیرین کن این شهر بازدیدکردند

دبیران شیمی مقطع دبیرستان شهر قرچک طی مراسمی از سامانه آب شیرین کن این شهر بازدیدنمودند.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران: این بازدید که با هماهنگی این دفتر واداره  آموزش پرورش شهر قرچک انجام شده بود اساتید شیمی ضمن آشنایی با مراحل و چگونگی تصفیه آب، تاسیسات بکار گرفته شده در سامانه آب شیرین کن  مورد بازدید آنان قرار گرفت.

این گزارش ادامه می دهد که همچنین در این بازدید کارشناسان شرکت آبفای جنوب شرقی در خصوص استانداردهای موجود و میزان کیفیت بهداشتی آبی که از این سامانه استخراج و در اختیار شهروندان محترم قرچک قرار می گیرد توضیحات و مطالبی را برای بازدید کنندگان بیان کردند.

/ 0 نظر / 4 بازدید