ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب در مهد کودک های شهرستان ورامین

 از سوی مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب استفاده صحیح و درست ازاین مایه حیاتی در بین کودکان مهدهای شهرستان ورامین فرهنگ سازی می شود.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و با عنایت به فرموده ایشان که اصلاح الگوی مصرف مختص به یک سال نیست به همین منظور فرهنگ سازی مصرف بهینه آب آشامیدنی در مناطق تحت پوشش شرکت در اولویت دستور کاری این دفتر قرار دارد.

سعید محمدیان با اشاره به این که کودکان از زمینه وبستر مناسبی برای آموزش و قالب سازی فرهنگی برخوردار می باشند،اظهار داشت:روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای جنوب شرقی فرهنگ مصرف بهینه آب را به مهد کودک های شهرستان ورامین برده و سعی در اصلاح و آموزش الگوی صحیح مصرف این نعمت الهی کرده است .

وی افزود: با توجه این که در این کار فرهنگی از ابزارهای نقاشی و هنری استفاده شده کودکان مشارکت خوبی در این امر از خود نشان داده و خواستار ادامه روند فرهنگ سازی مصرف بهینه آب شدند.

/ 0 نظر / 4 بازدید