طی آبان ماه سال جاری سه ونیم کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در پاکدشت اجرا شد

با اجرای چتد عملیات لوله گذاری جداگانه در شهر پاکدشت 5/3کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی طی آبان ماه سال جاری در این شهر انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر آبفای شهرستان پاکدشت گفت: با هدف ارتقای کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم شهر پاکدشت و تنظیم فشار آب در شبکه توزیع آب شهری،3500متر لوله گذاری جهت اصلاح شبکه های قدیمی و فرسوده آبرسانی اجرا گردید.

حمیدرضا زارع کاشانی در ادامه با اشاره به این که علل افت فشار آب در برخی از نقاط شهر پاکدشت را وجود لوله های قدیمی وبا کیفیت بسیارپایین دانست وافزود:دراجرای این طرح با استفاده از لوله هایی به جنس و قطر مناسب تاحدود زیادی از مشکلات فوق در امر آبرسانی کاسته شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد:با اجرای 5/3کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در شهر پاکدشت ازهدر رفت آب آشامیدنی که با صرف هزینه های زیادی تولید میشود جلوگیری و آمار حوادث و شکستگی در شبکه توزیع آب شهری کمتر شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید