در محدوده آبفای جنوب شرقی انجام شد

نصب چهل ویک دستگاه فلومترالکترومغناطیسی بر روی منابع آبی

در محدوده شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران 41دستگاه کنتور فلومتر الکترو مغناطیسی در محل تاسیسات چاههای تامین آب نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی معاون نظارت بربهره برداری این شرکت گفت:با عنایت به این که میزان آب تولیدی از چاهها بر اساس دبی لحظه ای اندازه گیری می شد و این امر از دقت لازم برخوردار نبود به همین منظور دفتر مدیریت مصرف شرکت اقدام به نصب چهل ویک دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی نموده که علاوه بر نشان دادن دبی لحظه ای ،قابلیت اندازه گیری میزان تولید کل را نیز دارا می باشد.

غلامرضا مرادی در ادامه افزود:از دیگر امتیازات  نصب کنتور در محل چاهها امکان محاسبه شاخص انرژی و کنترل آب برگشتی از خطوط جمع آوری و انتقال به چاهها می باشد.

وی در پایان اشاره نمود: کلیه دستگاههای مذکور مجهز به سیستم ارسال اطلاعات می باشند و در سال جاری تجهیز نمودن تمامی چاههای شرکت آبفای جنوب شرقی به دستگاه  فلومترالکترومغناطیسی در دستور کار قرار دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید