جلسه شورای روابط عمومی ادارات شهرستان ورامین

به میزبانی آبفای جنوب شرقی استان تهران برگزارشد

نشست هم اندیشی و همفکری شورای روابط عمومی ادارات شهرستان ورامین باحضور اعضای این شورا در محل دفتر روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تشکیل گردید.

مدیرروابط عمومی آبفای جنوب شرقی گفت:این جلسه با هدف تبادل نظر و هماهنگی هرچه بیشتر روابط عمومی ادارات شهرستان ورامین برگزارشد.

سعید محمدیان در ادامه به محورهای بحث و گفتگوی انجام شده در این جلسه اشاره کرد و افزود:در این نشست،ارائه راهکارهای جدیدونو،ارتقای فعالیتهای روابط عمومی،همکاری روابط عمومی ادارات و بازدید دوره ا ی از روابط عمومی ها مورد تاکید قرارگرفت.

وی همچنین اظهارداشت: در پایان این جلسه روابط عمومی ادارات شبکه بهداشت و آموزش و پروش ورامین در خصوص ترویج  فعالیتهای فرهنگی در رابطه با مصرف بهینه آب با شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران اعلام همکاری ومساعدت نمودند.

/ 0 نظر / 4 بازدید