طی سه ماه نخست سال جاری انجام شد

حفر پنج حلقه چاه در محدوده آبفای جنوب شرقی استان تهران

طی سه ماه نخست سال جاری عملیات حفاری پنج حلقه چاه در شهرهای تحت پوشش شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران به پایان رسید.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای جنوب شرقی با اعلام خبر فوق افزود:به منظور افزایش تولید آب با عنایت به روند روبه رشد جمعیت وبه تبع آن افزایش تقاضا برای مصرف، پنج حلقه چاه در شهرهای ورامین،خیرآباد و حصار امیر شهرستان پاکدشت حفر گردیده است.

سهراب عامری شهرابی درادامه توضیح داد: با توجه به این که صددرصد منابع تامین آب شهروندان محترم جنوب شرق استان تهران از منابع زیرزمینی می باشد حفر،تجهیز و راه اندازی چاههای آب آشامیدنی در برنامه سالانه این شرکت قرار دارد.

وی در پایان در خصوص چاههای حفرشده گفت: این چاهها به روش روتاری حفر گردیده وهر یک از آنها دارای عمق و آبدهی مناسبی می باشند.

/ 0 نظر / 3 بازدید