طی حرکتی نمادین از سوی روابط عمومی آبفای جنوب شرقی

طرح استقبال از بهار با تزئین سفره هفت سین انجام شد

کارکنان شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران با آماده سازی سفره هفت سین نوروز باستانی در انتظار حلول سال نو می باشند.

سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی این شرکت گفت: با فرا رسیدن فصل بهار ، نوشدن طبیعت و با توجه به این که آئین برگزاری نوروز از سنن کهن ایرانیان می باشد و دارای قداست و قدامت خاصی برخوردار بوده است این بارشرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی حرکتی نمادین با تزئین چهار سفره هفت سین در سطح شرکت  به استقبال سال جدید می رود.

سعید محمدیان در ادامه ضمن آرزوی شاد کامی، خیر و برکت برای همه کارکنان زحمتکش در عرصه آبرسانی، اظهار داشت: تزئین سفره هفت سین در شرکت نشان دهنده آن است که این رسم کهن ایرانیان دیگر مختص خانه ها نیست. بلکه همه همکاران با همدلی به استقبال بهار می روند. واین حرکت موجی از شادابی و طراوت را در میان همکاران ایجاد نموده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید