جهت انتقال آب استحصالی ازچاههای پیشوا 3کیلومتر خطوط

جمع آوری و انتقال در دست اجراست

 

 

 

عملیات اجرایی خطوط جمع آوری وانتقال آب استحصالی از چاههای پیشوای به طول 3کیلومتر در دست اجراست.

معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب و فاضلاب جنوب شر­قی استان تهران گفت:به منظور افزایش ظرفیت خطوط جمع آوری و انتقال باعنایت به دبی بالای چاه ها در منطقه طارند پیشوا وعدم امکان انتقال آب از طریق خطوط قدیمی که از قطرنامناسبی برخوردارمی باشند عملیات اجرایی خطوط جمع آوری وانتقال باظرفیت مناسب وبه منظور توسعه درآینده در دستور کار این شرکت قرار دارد.

سهراب عامری شهرابی در ادامه توضیح داد:این عملیات اجرایی در امتداد کانال مجاور چاه های قدیم طارند پیشوا تا مخزن دوهزارمترمکعبی درحال اجرا می باشد که طی دو مرحله لوله گذاری، 1600متر لوله چدن داکتیل 600میلی متری ودر ادامه این خط 1100متر لوله 315میلی متری پلی اتیلن اجرا می شود که در حال حاضر 70درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی خاطر نشان ساخت: با اجرای این خطوط جمع آوری علاوه بر افزایش ظرفیت خطوط جمع آوری و انتقال ،امکان حفر چاههای جدید و انتقال آب به مخزن آب شهر امکان پذیر می شود

شایان ذکر است هزینه پیش بینی شده برای اجرای طرح ذکر شده بالغ بر 5 میلیارد ریال می باشد که از محل اعتبارات عمرانی و منابع داخلی شرکت تامین اعتبار شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید