مسئولان اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک

از سامانه آب شرین کن این شهر  بازدید کردند

همزمان با فرا رسیدن روز چهارم هفته صرفه جویی که تحت عنوان آب،محدودیت منابع و مصرف بهینه نامگذاری شد جمعی از مسئولن اداره آموزش و پرورش و دبیران شیمی شهرستان قرچک از سامانه آب شیرین کن این شهر بازدید نمودند.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی: در این بازدید حاضرین با تمامی قسمتهای سامانه آب شیرین کن از نزدیک آشنا شدند و کارشناسان حوزه بهره برداری شرکت در خصوص مشخصات  فنی و مراحل تصفیه آب توضیحاتی را برای آنان ارائه دادند.

در ادامه این گزارش آمده است کارکنان آموزش و پرورش شهر قرچک در این بازدید از کیفیت و استانداردهای آب استحصالی از سامانه مذکور سوالاتی را مطرح کردند که توسط کارشناسان حاضر در محل پاسخ داده شد.

این گزارش می افزاید در پایان این بازدید به مناسبت فرا رسیدن هفته صرفه جویی  ضمن بیان راهکارهای صرفه جویی و مصرف بهینه آب برای بازدید کنندگان بروشورها و هدایای تبلیغاتی با موضوع صرفه جویی به آنان اهدا گردید.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید