سیستم مدیریت یکپارچه

در آبفای جنوب شرقی ارزیابی شد

با اجرای ممیزی نهایی سامانه مدیریت یکپارچه شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای جنوب شرقی در این باره گفت: به منظور ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه، فعالیت ها و عملکرد شرکت طبق دستورالعمل های این سیستم ممیزی شد.

مرتضی فخاری در ادامه با اشاره به این که، این ارزیابی توسط شرکتICC  انجام شد، افزود:ممیزان شرکت مذکور ، میزان تطابق مستندات و عملکرد واحدهای مختلف شرکت را با استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ارزیابی کردند.

وی خاطرنشان کرد : ممیزی از سامانه مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت،سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی صورت گرفت و اقدامات لازم جهت صدور گواهینامه انجام شد.

فخاری در پایان اظهار داشت: ممیزان شرکت ICC طی دو روز کاری از معاونت ها و واحدهای مختلف شرکت ارزیابی های لازم را بعمل آورده و گزارش نهایی را  اعلام نمودندو  همچنین پیشنهاد صدور  و تمدید گواهینامه را با شرط انجام اقدامات اصلاحی مصوب کردند.

/ 2 نظر / 28 بازدید
filtershekans

سلام. وبلاگ زيبايي داري. خوشحال ميشم به منم سر بزني!