در محدوده آبفای جنوب شرقی استان تهران عملیات ساخت مخزن هوایی آب شهرستان پیشوا در دست اجراست

عملیات ساخت مخزن هوایی 500متر مکعبی شهرستان پیشوا آغاز شد. معاونت مهندسی وتوسعه شرکت آبفای جنوب شرقی دراین خصوص گفت: در راستای اجرای سیاستهای دولت خدمتگزار وبا عنایت به شروع عملیات اجرایی طرح های مسکن مهر در سراسر ایران اسلامی ،در شهرستان پیشوا نیز طرح مسکن مهر 4هزار واحدی  شروع شده که برای تامین فشار آب مورد نیاز منازل مسکونی ،ساخت مخزن هوایی در دستور کار قرارگرفت.

سهراب عامری شهرابی در ادامه توضیح داد:بر اساس مطالعات مهندسین مشاور وطبق بررسی های فنی وکارشناسی  بعمل آمده احداث یک مخزن هوایی 500متر مکعبی جنب مخازن زمینی شهر به منظور تقویت وتامین فشار آب شهرک مسکونی مهر شهرستان پیشوا مورد تاکید قرار گرفت که پس از برگزاری مناقصه،پیمانکار مربوطه جهت ساخت مخزن هوایی انتخاب شد.

وی در پایان با اشاره به این که خدمات رسانی و تامین آب آشامیدنی با کیفیت برای ساکنین شهرک مسکونی مهردر الویت دستور کاری شرکت آب وفاضلاب  قرار دارد،افزود: در حال حاضر  پایه های  فلزی و فونداسیون مخزن هوایی بصورت کامل احداث شده وبدنه مخزن نیز بیش از 50درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید