اجرای نمایش با موضوع مصرف صحیح آب

 در پیش دبستانی و مهدکودک دلارام شهرستان ورامین

در پیش دبستانی و مهد دلارام ورامین نمایش" چیکار کنیم قطره آب خوشحال بشه" اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای جنوب شرقی استان تهران:مدیر روابط عمومی این شرکت در خصوص خبر فوق گفت:گروه مروجین شرکت ضمن ساخت ماکت قطره خوشحال و قطره ناراحت و با اجرای روش های نادرست مصرف  از تک تک کودکان خواستند تا با اجرای صحیح مصرف، قطره آب را خوشحال کنند.

سعید محمدیان در ادامه هدف از اجرای این نمایش را که با همکاری و مشارکت خود کودکان انجام شد،آموزش صحیح مصرف آب و همچنین افزایش ماندگاری و تاثیرگذاری این آموزش ها بیان کرد.

همچنین در پایان این گزارش آمده است که پس از اجرای نمایش،مروجین این شرکت با بیان نکات آموزشی به کودکان از زبان دو قطره خوشحال و ناراحت هدایا و بروشورهای تبلیغاتی شرکت را به کودکان اهداء کردند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید