تشریح فعالیتهای دومین روز از هفته صرفه جویی آب درآبفا جنوب شرقی

مجموعه اقدامات انجام شده در دومین روز هفته صرفه جویی در شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران تشریح شد.

مدیر دفتر روابط عمومی این شرکت گفت:برای اولین بار در این هفته مسابقه پیامکی  با موضوع آب در بین 150نفر از کارکنان شرکت با هدف افزایش دانش تخصصی آنان در صنعت آب و فاضلاب  برگزار گردید.  

سعید محمدیان در ادامه  همچنین از برگزاری مسابقه نقاشی در دومین روز از هفته صرفه جویی در بین فرزندان همکار و کارکنان شرکت آبفای جنوب شرقی  با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب  خبر داد.

وی در پایان با ابراز امیدواری از نقش و تاثیر این نوع اقدامات فرهنگی در نهادینه سازی مصرف آب ، اظهار داشت:در پایان این مسابقات به افرادی که در ارسال پیامک صحیح و شرکت در مسابقه نقاشی همت گماشتند جوایزی به قید قرعه اهدا خواهد شد.


 / 0 نظر / 4 بازدید