در آبفای جنوب شرقی

شرایط و میزان تعهدات بیمه ایران برای پرسنل پیمانکاری و حجمی تشریح شد

بر اساس تفاهم نامه بیمه ایران با شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران میزان تعهدات و شرایط  بیمه سلامت و درمان کارکنان تامین نیرو و حجمی مشخص شد.

مدیرامورکارکنان و خدمات عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی در این خصوص گفت:یکی از مشکلات اساسی و زیربنایی کارکنان تامین نیرو وحجمی نداشتن اندوخته سنوات در زمان بازنشستگی بود که با لطف و عنایت ریاست مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران این چالش برطرف شد و از ابتدای سال جاری سنوات این دسته از پرسنل تحت عنوان بیمه زندگی مان به حساب بیمه ایران ذخیره می شود.

افشین خدابخشی پور باریکی در خصوص امتیازات و شرایط طرح  گفت: با اجرای این تفاهم نامه  پرسنل مذکور ضمن این که  از ذخیره سنوات بازنشستگی برخوردار می شوند ارائه پوشش های بیمه ای عمر و سرمایه گذاری  با رعایت ویژگی ها و شرایط عمومی بیمه نامه نیز برای  این دسته از نیروی انسانی  در نظر گرفته شد.

وی همچنین به چندین مورد از  پوشش های بیمه تکمیلی که برای پرسنل تامین نیرو و حجمی بر اساس تفاهم نامه منظور گردیده اشاره کرد که می توان از سرمایه فوت تا سقف دومیلیارد ریال، فوت به علت حادثه بین یک تا سه برابر مبلغ سرمایه فوت،غرامت از کارافتادگی و نقص عضو،هزینه های پزشکی ومعافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم را نام بردکه در این راستابا مساعدت مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره مصوب گردید که مبلغ 390000ریال هزینه بیمه،هفتادو پنج درصد توسط  شرکت و مابقی توسط پرسنل مذکور پرداخت شود.

خدابخشی پور تصریح کرد: با  برنامه ریزی های انجام شده و براساس توافق با بیمه ایران،افراد بیمه شده می توانند پس از گذشت دو سال از موعداجرای تفاهم نامه،نود درصد از موجودی خود را بصورت تسهیلات دریافت نمایند.

مدیر امورکارکنان شرکت آبفای جنوب شرقی در خصوص انعقاد این قرارداد  با شرکت بیمه ایران گفت: از بهمن ماه سال 93 جلسات کارگروه انتخاب بیمه نامه کارکنان در آبفای استان آغاز گردید که پس از جلسه های متعدد کارگروه ، در نهایت  از بین پنج شرکت بیمه ای مورد تایید وزارت نیرو،بیمه ایران با احتساب بیشترین امتیاز جهت خدمات رسانی در این زمینه به کارکنان انتخاب و قرارداد درمانی و سایر پوشش ها منعقد گردید.

خدابخشی پور در پایان از حمایت و مساعدت مدیرعامل،معاونین وهمکاران واحد درمان که بصورت شبانه روزی جهت تحقق این موضوع فعالیت داشتندو مدیرروابط عمومی وهمکارانش به سبب اطلاع رسانی تقدیر نمود.

/ 0 نظر / 681 بازدید